Nya pandemilagen 10 januari

Pandemilagen för Covid-19 innebär nya regler för gym- och sportanläggningar i syfte att undvika trängsel och minska smittspridningen. Maximala antalet besökare beräknas utifrån lokalernas storlek och vid varje entré ska det finnas skyltning om maxantal.

Nedan finner du information om hur många som får vistas på vår anläggning åt gången:

Gymmet: max 28 personer

I resterande del av anläggningen: max 27 personer

Det är fortfarande var och ens ansvar och skyldighet att hålla avstånd när du är inne i anläggningen.

Vi fortsätter såklart att hålla avstånd, stanna hemma när vi är sjuka och vara noga med hygienen.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen och fortsätta träna och må bra. Vi tänker göra vårt bästa, och vi hoppas att du också hjälper till! 

Våra gruppträningsklasser (taekwondo) beräknas starta fr o m 25/1. Gruppsammansättning kan komma att påverkas och begränsas utifrån de nya bestämmelserna. Vi avvaktar folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundets tolkningar

Insatser

Hos oss på Soo Shim gör vi följande:

 • Vi trycker hårt på det personliga ansvaret enligt nedan.
 • Vi luftar upp schemat för att minska antalet personer som vistas samtidigt i lokalerna.
 • Vi lägger schemat för våra gruppträningar så att grupper startar/slutar på olika tider i syfte att inte grupper ska mötas vid in/ut-passering.
 • Inför varje ev läger/träningscup görs en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens verktyg för detta.

OBS Deltagande i föreningens aktiviteter är frivilligt. Varje enskild utövare/medlem väljer själv vilka av föreningens ev aktiviteter (camps, träningscuper, avslutningar etc) hen vill delta i. INGEN utövare ska ifrågasättas, eller på något sätt lastas för, val att avstå från deltagande vid aktivitet.

Personligt ansvar

Rekommendationerna lägger mycket stor vikt vid personligt ansvar. Att var och en tar dessa punkter på fullt allvar är en avgörande faktor för att minska riskerna.

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Var noggrann med handhygien och tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • Håll avstånd till varandra, undvik trängsel
 • Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum, om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

Uppmaningar till föräldrar/anhöriga/besökare

 • Om möjligt lämna och hämta barnen utanför entrén, utan att följa med in
 • För att undvika trängsel så uppmanar vi föräldrar som väntar/vistas i lokalerna att hålla avstånd.
 • Undvik att vistas/vänta i korridoren uppe mellan träningssalarna

Till gymkunder

 • tänk till om vilka tider du ska träna, undvik trängsel genom att välja tider när det är få besökare. Visar det sig redan vara många på plats överväg att komma åter vid annan tidpunkt.
 • var noggrann med att torka av maskiner och träningsredskap
 • håll avstånd till varandra på gymmet/lokalerna

Gällande träningsverksamheten taekwondo

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ändrades den 14 december 2020.

 • Barn födda 2005 och senare kommer fortsatt få träna och även delta i enstaka matcher eller tävlingar.
 • Personer som är födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de inte delar utrustning med varandra, om möjligt genomför aktiviteten utomhus, undviker gemensamma omklädningsrum, reser till och från aktiviteten individuellt, håller avstånd till varandra och utför aktiviteten i mindre grupper. Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar.
 • Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott även från den 14 december fortsätta träna och tävla.
 • Nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts.

Läs mer här: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/folkhalsomyndighetenharbeslutatomnyanationellaallmannarad.vadinnebardeforidrotten

Om det är svårt att bedriva verksamheten utomhus får den bedrivas inomhus, mer info: 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/dethargallerforinomhusidrottochnarkontakt/